Zużyty olej, jak zutylizować?

Olej silnikowy po wymianie jest odpadem zaliczanym do grupy niebezpiecznych. Oznacza to, że poważnie zagraża on środowisku. Nie może być zatem utylizowany w standardowy sposób, tak jak pozostałe odpady. Nie możemy wylewać go do kanalizacji ani pozostawiać na śmietniku w zbiornikach czy butelkach. Co zatem zrobić ze zużytym olejem silnikowym po wymianie?

Olej przepracowany to odpad niebezpieczny, który zgodnie z ustawą podlega składowaniu, transportowi i utylizacji w specjalnych warunkach. Za właściwe postępowanie z odpadem odpowiada jego właściciel czyli osoba odpowiedzialna za jego powstanie. Wylanie oleju do studzienki kanalizacyjnej lub pozostawienie na śmietniku jest postępowaniem niezgodnym z prawem i zagrożonym karą finansową. Co zatem zrobić ze zużytym olejem?

Skup oleju przepracowanego

Na rynku funkcjonują wyspecjalizowane firmy, które oferują skup oleju przepracowanego i dostarczają go do utylizacji odpowiednim jednostką, które odkupują odpad i przystosowują do ponownego wykorzystania. Firmy oferujące skup są to przedsiębiorstwa dysponujące specjalną flotą oraz posiadające certyfikaty informujące o właściwym sposobie postępowania z odpadami. Z usług skupów i firm transportujących odpady korzystają przedsiębiorstwa generujące stałe ilości olejów odpadowych. Najczęściej współpraca opiera się na podpisaniu umowy z odbiorcą i regularnym oddawaniu odpadów do skupu.

Gdzie oddać olej w małych ilościach?

Jeśli wymieniamy olej w autoryzowanym serwisie lub w warsztacie samochodowym, odpowiedzialność za utylizację odpadu spoczywa tych podmiotach. Jeśli jednak decydujemy się na samodzielną wymianę, wówczas możemy pozbyć się zużytego oleju, oddając go w warsztacie samochodowym lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Czasem zużyty olej można także oddać na stacji benzynowej.

Co dalej dzieje się ze zużytym olejem?

Przepracowany olej to nie tylko niebezpieczny odpad, ale również wydajne źródło energii. Nie można oczywiście wykorzystać go samodzielnie do spalania w piecach. Istnieją jednak specjalne certyfikowane kotły przeznaczone do zasilania zużytym olejem silnikowym, które są użytkowane do ogrzewania dużych obiektów, na przykład hal, garaży itd. Olej przepracowany to również cenny surowiec do rerafinacji, czyli procesu, w którym dochodzi do wytwarzania bazowego oleju na drodze regeneracji oleju zużytego.

Technologia recyklingu stale się rozwia i to co kiedyś było odpadem obecnie coraz częściej jest pożądanym surowcem do przetwórstwa. Za tym, wszystkim dodatkowo idzie prawo, które coraz dokładniej prowadzi kontrolę nad tego typu substancjami.