Zastosowanie nowych technologii

Dlaczego biogazownie cieszą się rosnącym zainteresowaniem inwestorów? Odpowiedź jest bardzo prosta. Branża energetyczna dostrzegła w biomasie potencjał, który można przełożyć na zyski finansowe. Tam, gdzie w grę wchodzą spore kwoty pieniędzy, rodzą się również nowe pomysły. Dlatego gaz wysypiskowy w ciągu zaledwie kilku lat znalazł szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Jego podstawowym atutem jest odnawialność oraz powstawanie bez efektów ubocznych dla środowiska przyrodniczego.

W krajach Unii Europejskiej, a nawet w Azji i USA biogaz jest wykorzystywany do produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej. Z kilku ton biomasy otrzymujemy wystarczająco dużo metanu, aby uruchomić generatory albo instalacje ogrzewające wodę. Coraz częściej mówi się o ekologicznych paliwach CNG. Są to substancje powstałe ze sprężonego, oczyszczonego biogazu. Problem oczyszczania stanowi bardzo duże wyzwanie dla inżynierii. Jeśli naukowcom się uda przekształcić naturalny biogaz w biometan, to być może zastąpi on gaz ziemny w wielu gałęziach gospodarki.