Tworzenie kruszywa, serwis kruszarek

Kruszarka jest urządzeniem, którego zadaniem jest rozdrabnianie różnego rodzaju materiałów przy pomocy procesu kruszenia. W konsekwencji otrzymuje się sypki materiał organicznego lub mineralnego pochodzenia, który stosuje się głównie do budowy dróg oraz produkcji betonu oraz zapraw budowlanych. Materiał ten zwany jest kruszywem.

Podział i budowa kruszarek, serwis kruszarek

Wyróżnia się następujące rodzaje kruszarek:
– kruszarki szczękowe – stosowane do kruszenia materiałów o małej podatności na rozdrabnianie, takich jak bazalt czy granit,
– kruszarki stożkowe – przeznaczone do drobnego kruszenia, w wyniku którego powstaje bardziej niż w przypadku kruszarek szczękowych regularne kruszywo,
– kruszarki walcowe – stosowane do średniego i drobnego kruszenia oraz mielenia materiałów o średniej twardości,
– kruszarki uderzeniowe – wykorzystywane do wszystkich stadiów kruszenia i mielenia.

Ze względu na mobilność wyróżnia się też kruszarki stacjonarne, semistacjonarne, semimobilne z kołowym podwoziem oraz mobilne z podwoziem gąsienicowym.
Bez względu na rodzaj kruszarki składają się one z następujących elementów: korpusu, zespołu elementów kruszących, zespołu napędowo transmisyjnego oraz elementów zabezpieczających przed przeciążeniem. Naprawa i serwis kruszarek dostępny jest w każdym większym mieście w Polsce.