Stany skupienia paliw

W energetyce stosujemy różnego rodzaju źródła energii. Istnieje kilka kryteriów podziału. Jednym z najpopularniejszych jest podział ze względu na stan skupienia. Wyróżniamy substancje ciekłe, gazowe oraz stałe. Większość cieczy to pochodne ropy naftowej. W stanie naturalnym ropa jest gęstą mieszaniną węglowodorów. W wyniku destylacji następuje oddzielenie poszczególnych składników. Dzieje się tak, ponieważ każda z substancji składowych charakteryzuje się inną temperaturą wrzenia. Powolne ogrzewanie kopaliny pozwala zebrać takie frakcje, jak benzynę, olej napędowy oraz naftę.

Bardzo ważnym destylatem jest również parafina i smar. Do najważniejszych paliw gazowych zalicza się metan, zwany inaczej gazem ziemnym. Niektórzy nazywają metanem także biogaz, czyli paliwo powstałe w wyniku fermentacji związków organicznych. Inne substancje w stanie lotnym to gaz koksowniczy, acetylen i czysty wodór. Powszechnie stosowanym materiałem opałowym są cztery rodzaje węgla. Najwięcej energii powstaje w wyniku spalania węgla kamiennego. Węgiel brunatny, antracytowy oraz grafit są mniej wydajne. Zapotrzebowanie na energię zaspokaja również drewno i torf.