Spójny organizm miejski – Co to aglomeracja? Odpady w aglomeracji

Zapewne nie raz słyszałeś słowo „aglomeracja” w kontekście miejskim, ale czy wiesz dokładnie, czym ona jest i jakie relacje panują pomiędzy poszczególnymi częściami składowymi tego urbanistycznego organizmu?

Co to aglomeracja?

Agglomeratio to po łacinie nagromadzenie, podobne jest też jego znaczenie używane współcześnie. W urbanistyce oznacza obszar charakteryzujący się intensywną zabudową oraz sporym nagromadzeniem ludzi znajdujących się tam stale lub okresowo – np. w godzinach pracy. Pod pojęciem aglomeracji rozumie się zwykle skupisko sąsiadujących ze sobą miast lub wsi, stanowiących poprzez połączenie lub uzupełnianie się różnego rodzaju infrastruktury i wzajemne wykorzystywanie swoich potencjałów spójny organizm miejski.

odpady w aglomeracji

Obszar taki charakteryzuje się bardzo dużym przepływem ludzi i towarów a także znaczną wymianą różnego rodzaju usług. Poszczególne organizmy współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach, np. ścieki czy komunalne odpady w aglomeracji zgodnie z gospodarką ściekową są zbierane i przekazywane do jednego punktu – np. oczyszczalni. Jeśli aglomeracja będzie rozwijać się pod względem przestrzennym i demograficznym z czasem przeobrazi się w obszar metropolitarny.