Ropa naftowa i jej pochodne

Kopaliny mają ogromne znaczenie dla rozwoju współczesnej gospodarki. Szczególnie ważnym źródłem energii jest ropa naftowa. Z chemicznego punktu widzenia paliwo to współtworzą różnego rodzaju węglowodory. Łącząc się, dają jednorodną gęstą ciecz. Sama ropa naftowa nie znajduje zbyt szerokiego zastosowania w energetyce. Bardziej liczą się jej składniki, otrzymywane w procesie destylacji. Destylacja polega na powolnym podgrzewaniu mieszaniny przy jednoczesnym odprowadzaniu frakcji.

Każda z substancji tworzących ropę charakteryzuje się inną temperaturą wrzenia. Dlatego bardzo łatwo oddzielić ją od reszty składników. Najważniejszymi produktami destylacji są oleje napędowe, benzyna oraz smary. Pierwsze dwie substancje znalazły szerokie zastosowanie w branży motoryzacyjnej. Smary i parafiny są powszechnie używane w wielu gałęziach przemysłu. Ropa jako złoże naturalne ulega stopniowemu wyczerpaniu. Dlatego jej ceny są coraz wyższe, a naukowcy poszukują alternatywnych metod produkowania paliw. Za kilkadziesiąt lat kryzys w petrochemii stanie się faktem, którego już dzisiaj chcemy uniknąć.