Podstawowy podział źródeł energii

Specjaliści od przemysłu energetycznego wprowadzili podział paliw na kilka kategorii. Ze względu na stan skupienia wyróżniamy substancje o budowie krystalicznej, ciekłe oraz lotne. Przykładem cieczy dostarczającej energii jest ropa naftowa oraz jej pochodne. Benzyna i oleje znalazły zastosowanie w motoryzacji. Smary wraz z parafiną sprawdzają się w wielu gałęziach przemysłu. Paliwa lotne to przede wszystkim metan oraz gaz wysypiskowy. Ciałem stałym, które dostarcza znacznych porcji energii, jest węgiel i koks. Kolejne kryterium podziału paliw to ich pochodzenie. Możemy mówić o substancjach naturalnych oraz sztucznych, a nawet syntetycznych. Zasoby naturalne są pozyskiwane bezpośrednio ze złóż. Przykładem jest węgiel kamienny oraz ropa. Paliwa sztuczne wymagają wstępnej obróbki petrochemicznej.

Dlatego zaliczamy do nich benzynę, olej opałowy oraz mieszankę LPG. Materiały syntetyczne powstają w wyniku przetworzenia sztucznych źródeł energii. W przemyśle bardzo istotnym zagadnieniem jest odnawialność. Paliwa nieodnawialne to takie, które prędzej czy później ulegną wyczerpaniu. Ich typowym przykładem jest torf oraz gaz ziemny. Zasoby odnawialne nie zużywają się. Biomasa zawsze będzie ogólnodostępna, więc nie trzeba myśleć o jej ewentualnym deficycie.