SUSZENIE I CZYSZCZENIE

...

BEZ WODY I ZANIECZYSZCZEŃ

Proponowany przez nas proces czyszczenia i suszenia materiału rozdrobnionego wcześniej przez kruszarkę jest przeprowadzany z użyciem wypróbowanej techniki DRD (Double Rotor Disk - podwójna tarcza wirnika). Podejście to łączy w sobie czyszczenie metodą odśrodkową i suszenie cieplne w jednym urządzeniu oraz gwarantuje brak uszkodzeń materiału podczas procesu. Tworzywo sztuczne obraca się w cylindrycznej komorze i jest unoszone przez ciepłe powietrze przepływające dookoła. Przepływ burzliwy zapewnia doskonały efekt suszenia, obniżający zawartość wilgoci do około dwóch procent.

Równocześnie zanieczyszczenia są usuwane za pomocą sit i przenoszone do odpylacza. Czyste fragmenty są wstępnie podgrzane, więc zużycie energii przez proces wytłaczania spada. Stała, niska zawartość wilgoci pozwala na stabilizację całego procesu. Wytłaczarka działa przy stałej wydajności i stałej temperaturze topnienia. W urządzeniu nie powstają pęcherzyki pary, a procesy filtracji i odgazowania działają bez zarzutu.

Materiał jest transportowany poprzez podajnik do rozdrabniacza oraz przechodzi przez zbiornik buforowy do urządzenia czyszczącego na sucho. Po suszeniu i czyszczeniu, rozdrobniona folia jest przenoszona bezpośrednio do wytłaczarki.