SORTOWANIE TWORZYW I ODPADÓW

...

PAPIER, SZKIEŁKO, CZY PLASTYCZEK, KAŻDE MA SWÓJ POJEMNICZEK

W branży recyklingu proces rozdzielania materiałów może być zrealizowany za pomocą sorterów i przesiewaczy.

Najbardziej zaawansowaną techniką rozdzielania frakcji jest segregacja optyczna. Jest ona realizowana za pomocą separatorów optycznych, których zasada działania opiera się na identyfikacji zmiany właściwości promieniowania odbitego od danego rodzaju frakcji odpadu. Do realizacji tego zadania niezbędny jest układ emitor – detektor oraz czynnik selektywny (najczęściej sprężone powietrze), który kieruje rozpoznane frakcje do odpowiednich komór separacyjnych. Podobnie jak w pozostałych urządzeniach do mechanicznego rozdzielania frakcji, również w tym przypadku konfiguracja separatora jest uzależniona od charakteru frakcji i celu, jaki chcemy osiągnąć. Dobór parametrów konstrukcyjnych dotyczy przede wszystkim rodzaju detektora, a tym samym promieniowania, które jest odpowiedzialne za identyfikacje frakcji. Najczęściej stosuje się detektory bliskiej podczerwieni (NIR).

MT Recykling oferuje sortery firmy TAIHO i Redwave pojedynczo lub zespołowo, aby zwiększyć elastyczność, wydajność i precyzję pracy zakładu Klienta.

Natomiast w zakładach gospodarki odpadami doskonale sprawdzają się przesiewacze, które rozdzielają odpady na frakcje ze względu na wielkość, przenoszą je i równomiernie podają. Zarówno separatory, jak i podajniki występują w wersji wibracyjnej
i rezonansowej. Stosuje się je do odpadów suchych i mokrych, do drewna, kompostu, odpadów komunalnych i przemysłowych,
gruzu rozbiórkowego, itd.

Wyróżniamy tutaj:

Przesiewacze rezonansowe:

Rozwiązanie służące do przesiewania materiałów poddawanych wtórnemu przetworzeniu - bez zatorów!

Materiał przesiewany - Materiały wilgotne, mokre i suche z niejednorodnych produktów jak np. materiały poddawane wtórnemu przetworzeniu, surowce budowlane, kompost, stare drewno itp.

Korzyści:

 • Niewielkie zacięcia i poziom odkładania się ziaren
 • Kompaktowa i modułowa konstrukcja
 • Możliwe wykonanie wielopokładowe
 • Bezśrubowe i równe zamocowanie mat sito umożliwia szybką wymianę i lepszy przepływ produktów na okładzinach sitowych
 • Niewielki poziom prac konserwacyjnych, ponieważ ze względu na wysokie przyspieszenie okładziny sitowe posiadają efekt samooczyszczania
 • Proste dopasowanie parametrów wibracyjnych do zmiennych właściwości produkcyjnych
 • Modułowa i kompaktowa budowa przesiewaczy rezonansowych umożliwia indywidualne dopasowanie do każdego zadania
 • Łatwy montaż mat sitowych, rozszerzenie do wykonania wielopokładowego i dynamiczne dopasowanie amplitudy drgań to kolejne cechy tego wyposażenia
 • Rezonującą osłonę można otworzyć bez narzędzi; zapewnia ona szybki dostęp do mat sitowych

Przesiewacze prętowe:

Sposób zastosowania - Wstępna separacja z odstępami od ok. 80 do 400 mm

Materiał przesiewany - Odpady komunalne, przemysłowe, gabarytowe, wymieniane paliwo, DSD, opakowania lekkie, biomasa, stare drewno, odpady z tworzyw sztucznych, odpady elektroniczne, papa, materiał rozdrobniony, gruz budowlany, opady z placu budowy itp.

Korzyści:

 • Skuteczna wstępna separacja różnych materiałów
 • Minimalne zużycie dzięki solidnej konstrukcji
 • Bezzatorowa wstępna separacja dzięki jednostronnemu zamocowaniu prętów
 • Regulowane, łatwe do dopasowania wielkości przesiewu
 • Zmienne odstępy

Przesiewacze surowca wtórnego:

Sposób zastosowania - Przesiewanie przez otwory o wielkości od ok. 20 do 300 mm
Materiał przesiewany - Odpady komunalne, przemysłowe, gabarytowe, wymieniane paliwo, DSD, opakowania lekkie, biomasa, stare drewno, stare opony, odpady elektroniczne, papa, materiał rozdrobniony, gruz budowlany, opady z placu budowy itp.

Korzyści:

 • Nawet przy różnorodności podawanego materiału proces przesiewania przebiega bez zatorów
 • Bardzo czyste frakcje przesiewowe i najwyższa jakość materiałów przesiewanych
 • Wysokie osiągi przesiewowe dzięki maksymalnej, otwartej powierzchni przesiewowej
 • Optymalne rozluźnienie materiału dzięki połączeniu rusztu sortowniczego
 • Proste czyszczenie i konserwacja dzięki łatwemu dostępowi do pokładów
 • Moduły przesiewacza można łatwo i szybko wymienić, a w ten sposób łatwo dopasować wymieniane elementy przesiewacza.
 • Rama przeciwwibracyjna neutralizuje pozostałe wibracje
 • Stacjonarną osłonę łatwo jest otworzyć bez narzędzi i zapewnia ona szybki dostęp do modułów przesiewacza

Przesiewacze 3D combi Flip Flow:

Urządzenie stanowiące połączenie przesiewacza do surowców wtórnych i sita rezonansowego Flip-Flow. Dwa rozwiązania w jednaj maszynie do przesiewania odpadów!

Wielofunkcyjne sito 3D Combi Flip-Flow sortuje materiały trudne do przesiewania, lepkie i wilgotne o wielkości 0,2 do 120 mm. Przesiewacze te radzą sobie ze wszelkiego rodzaju surowcami wtórnymi takimi jak: żużel ze spalania odpadów, rozdrobniona frakcja lekka i ciężka, złom metalowy, złom elektroniczny, zmieszane odpady budowlane, komunalne, przemysłowe, wielkogabarytowe, kompost, frakcje tworzyw sztucznych, biomasa i wiele innych.

Korzyści:

 • Przesiew bez zatorowy zarówno na górnym jak i dolnym poziomie
 • Segmenty 3D pozwalają na uzyskanie materiału odpowiedniej wielkości, bez długich kawałków i elementów zakłócających prace sita na dolnym poziomie
 • Bezśrubowe mocowanie mat i modułowa konstrukcja pokładów 3D pozwala na szybkie i łatwe czyszczenie i konserwacje
 • Kombinacja dwóch sit w jednej maszynie umożliwia ogromne oszczędności poprzez redukcję liczby transporterów, konstrukcji stalowych, poboru mocy, przestrzeni w zakładzie

W celu określenia, które z tych urządzeń najlepiej sprawdziłoby się w Państwa zakładzie, prosimy o skontaktowanie się z naszym Działem Handlowym: mtrecykling@mtrecykling.pl