ROZDRABNIANIE

...

REDUKCJA OBJĘTOŚCI

Technologia rozdrabniania odpadów polega na odzyskiwaniu surowców, które w pełni będą wykorzystywane do produkcji pełnowartościowych wyrobów w postaci brykietu, pelletu, przemiałów tworzyw sztucznych lub paliwa alternatywnego.

Proces rozdrabniania, to głównie mielenie w młynach lub kruszenie w kruszarkach w celu wstępnego odrzucenia
zabrudzeń oraz zmniejszenia objętości.

Do cięższych zadań angażowane są rozdrabniacze wstępne i końcowe.