Komapktory

 

...

OBRÓĆ ODPADY DO WARTOŚCI

Kompaktory ślimakowe produkowane przez RUNI A/S wykorzystywane są do zmniejszania objętości odpadów:

  • Tworzyw sztucznych (styropian i innych postaci EPS, pianek XPS, EPP, EPE, PUR, folii PE, butelek PET
  • Kartonów po sokach i mleku – składających się z papieru, folii aluminiowej i tworzyw sztucznych
  • Papieru
  • Metalu (puszki aluminiowe, cynkowe i stalowe)

Urządzenia pracują samodzielnie lub w połączeniu z kruszarką wstępną rozdrabniającą odpady dużej wielkości
oraz systemów silosów gromadzących odpady spływające z produkcji lub zbiórki.

Wielkość kompaktorów i ich oprzyrządowanie jest zawsze indywidualnie dopasowywane do jakości materiału,
jego ilości oraz innych potrzeb Klienta.