KOMPAKTOWANIE

...

ZMNIEJSZANIE OBJĘTOŚCI

Kompaktowanie daje możliwość, że zwrócone produkty, nadwyżki materiałowe, odpady poprodukcyjne mogą zostać ponownie wykorzystane jako pełnowartościowy surowiec. Zmniejszanie objętości odpadu przed jego magazynowaniem lub transportem jest korzystne ekonomicznie i ekologicznie:

Zalety wykorzystania kompaktorów firmy Runi:

  • Skompaktowane odpady nadają się do recyklingu
  • Z mokrych odpadów kompaktor wyciska wodę, więc można je przetworzyć lub spalić
  • Kompaktowanie pozwala oszczędzić powierzchnię magazynową, koszty transportu, pracę ludzi, energię elektryczną zużywaną na gospodarowanie odpadami
  • Kompaktowanie daje gwarancję, że produkty wycofane z użytku nie będą ponownie sprzedane.