AGLOMERACJA

...

WARTOŚCIOWA GRANULKA Z ODPADU

Proces aglomeracji polega na łagodnej obróbce materiałów termoplastycznych. Podczas tego procesu materiał zostaje uplastyczniony tylko za pomocą tarcia a nie podgrzewania do temperatury topnienia. Wynikiem tego jest wysoka jakość produktu końcowego, gdyż jego parametry nie zostały zmienione podczas obróbki. Otrzymujemy aglomerat o wysokiej gęstości nasypowej, łatwości podawania, z możliwie najmniejszym uszkodzeniem termicznym materiału.

Proces aglomeracji stosuje się do:

  • folii, włókien i płatka, tworzyw takich jak: PET, PP, PE, PA, lub pyłów z powyższych
  • kompaktowania różnego typu materiałów termoplastycznych
  • redukcji objętości, zmiany gęstości nasypowej
  • osuszenia tworzyw sztucznych
  • rekrystalizacji

Przebieg procesu

System podający transportuje rozdrobniony materiał do bufora. Zainstalowane w nim mieszadło gwarantuje stałe napełnianie śruby podającej i zabezpiecza przed zawieszaniem się materiału. Śruba podająca wstępnie kompaktuje tworzywo i podaje dalej na dyski aglomeratora liniowego.
System składa się z dwóch dysków obrotowego „wirnika” nieobrotowego  „stojana”. Ugniatanie i wałkowanie pomiędzy tarczami powoduje tarcie i wytwarzanie ciepła. Materiał ulega plastyfikacji i zostaje skompresowany. Cały proces jest monitorowany przez wbudowany panel kontrolny, co w znacznym stopniu ogranicza ilość pracowników potrzebnych przy procesie.

Łagodne zagęszczanie

Termiczna degradacja  materiałów WIPA Plast Compactor nie może być porównana ze standardowymi zagęszczarkami, które działają na zasadzie „batch to batch”, w WIPA czas  zagęszczania to tylko kilka sekund. Na tym etapie nie osiąga się punktu topnienia materiału, osiąga natomiast punkt, w którym przypomina gęstą pastę, w postaci której zostaje przesunięta do dalszego procesu przetwarzania.

Aglomeracja i suszenie

W tym momencie procesu, wytworzone aglomeraty są wielkości palca, docinane według potrzeb klienta przez zamontowaną głowice tnącą na końcu urządzenia. Wielkość aglomeratu można ustawić na panelu kontrolnym. Stworzony granulat następnie jest schładzany wodą i przechodzi przez System separacji i recyrkulacji drobin aby nie dopuścić pyłu do aglomeratu. Tak przygotowany materiał może być gromadzony w silosach, kontenerach lub big bagach.

Krystalizacja PET

Kolejnym zadaniem, z którym WIPA Plast Compactor świetnie sobie radzi jest krystalizacja PET, po myciu z użyciem gorącej wody. Materiał zostaje podgrzany aż osiągnie punkt gęstej pasty. Dzieje się to po osiągnięciu temperatury 80˚C, co przy WIPA PC jest łatwe i szybkie. Współczynnik IV pozostaje praktycznie nie zmieniony, ponieważ temperatura topnienia nie zostaje osiągnięta.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo linie do aglomeracji firmy WIPA.