Paliwa pochodzenia naturalnego

Człowiek od zawsze poszukiwał tanich, a zarazem skutecznych źródeł energii. Od kilku lat coraz większym kłopotem jest odnawialność paliw oraz wpływ produktów spalania na środowisko. Bardzo ważną rolę w międzynarodowej energetyce odgrywają paliwa pochodzenia naturalnego. Dostarczają one sporo ciepła, które można przekształcić w prąd elektryczny za pomocą agregatorów. Podstawową wadą zasobów naturalnych jest ich ograniczona ilość. Pokłady węgla kamiennego, antracytu czy grafitu systematycznie się zmniejszają. Być może za kilkadziesiąt lat światowe gospodarki będą musiały przejść na zupełnie inne źródło energii. Oprócz węgla i jego odmian alotropowych, istotnym paliwem jest również ropa naftowa. W przemyśle petrochemicznym stosuje się nie tyle samą ropę, co jej poszczególne składniki.

Olej napędowy, benzyna czy asfalt nie należą już do paliw naturalnych, ponieważ wymagają obróbki chemicznej. Kolejną wadą węgla i ropy jest wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Spalanie węglowodorów kończy się uwolnieniem niebezpiecznych toksyn w stanie gazowym. Oczyszczanie materiału przed utlenieniem pomaga, ale nie rozwiązuje problemu.