Niebezpieczna energia jądrowa

Naukowcy wciąż poszukują jak najlepszych metod pozyskiwania energii. Od lat liderem w branży jest węgiel kamienny, ropa naftowa oraz gaz ziemny. Niestety pokłady złóż naturalnych ulegają stopniowemu wyczerpaniu. Bardzo ciekawą, ale niebezpieczną alternatywą dla tradycyjnych metod jest energia jądrowa. W wyniku rozszczepienia jądra atomu zostają uwolnione ogromne porcje ciepła. Co ciekawe, jest to energia niezwykle czysta, a więc przyjazna środowisku naturalnemu. Aby przeprowadzić ten proces, niezbędne są odpowiednie narzędzia.

W elektrowniach jądrowych zamiast kotłów do spalania montuje się reaktory. Surowcem jest porcja pierwiastka promieniotwórczego. Może to być uran, wodór oraz inne atomy. Skąd się bierze strach społeczeństwa przed budową reaktorów? Dopóki wszystko działa, możemy cieszyć się czystą energią. Niestety ewentualna awaria elektrowni atomowej kończy się katastrofą ekologiczną. Skażenie pierwiastkami prowadzi do zmian w organizmach na poziomie DNA. Stąd biorą się liczne choroby i deformacje, przekazywane później z pokolenia na pokolenie.