Kilka słów o biogazie

Tematyka biogazu od kilku lat cieszy się sporym zainteresowaniem. Gospodarka pokłada ogromne nadzieje w nowej, ekologicznej metodzie pozyskiwania energii. Największą zaletą gazu wysypiskowego jest odnawialność jego zasobów. Środowisko przyrodnicze każdego dnia produkuje biomasę, którą człowiek może spożytkować w dowolny sposób. Pod pojęciem biomasy rozumiemy wszelkiego rodzaju substancje pochodzenia organicznego. Najczęściej są to odpadki pochodzące z mieszkań komunalnych albo zakładów przemysłowych.

Drewno, tłuszcze zwierzęce oraz osady ściekowe to typowe przykłady biomasy. Zdarza się również, że biogazownie zakładają uprawę roślin przeznaczonych tylko i wyłącznie do produkcji biogazu. Gaz powstaje w wyniku procesów fermentacyjnych. W fermentacji metanowej biorą udział bakterie beztlenowe. Pod wpływem reakcji biochemicznych związki ulegają rozpadowi, wydzielając energię w postaci ciepła. Odpowiednie maszyny przetwarzają ciepło w inne rodzaje energii, w zależności od zapotrzebowania. Z biogazem możemy się spotkać nie tylko w wyspecjalizowanych zakładach. Na wysypiskach śmieci, w wyniku procesów gnilnych, powstaje nieoczyszczony metan.