Kiedy mamy do czynienia z odpadami. Odpady poprodukcyjne

Pod pojęciem odpadów znajdują się wszystkiego rodzaju substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się bądź zamierza to zrobić, a także te, do których pozbycia się jest odgórnie obowiązany. Aby stwierdzić jednoznacznie, że dana rzecz podchodzi pod definicję odpadu należy odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Po pierwsze – czy osoba, która jest w jej posiadaniu nie znajduje dla niej zastosowania zgodnego z jej pierwotnym przeznaczeniem; po drugie – czy jej kolejny właściciel nie będzie w stanie znaleźć dla niej zastosowania zgodnego z przeznaczeniem. Jeśli odpowiedź na oba pytania brzmi „tak” – mamy do czynienia z odpadem. Jest wiele rodzajów odpadów, jednym z nich są pozostałości poprodukcyjne. Kiedy możemy jednoznacznie uznać je za odpad?

Odpady poprodukcyjne

Pozostałości powstałe w wyniku procesu produkcyjnego mogą zostać uznane za odpady, ale również za produkt uboczny. Z odpadami mamy do czynienia, gdy uwzględnia się je w prowadzonej ewidencji odpadów, przekazuje jako odpady innym podmiotom jako odpady, ponieważ nie znajduje się dla nich praktycznego zastosowania, ich wykorzystanie wymaga wcześniejszego przetworzenia innego niż normalna przemysłowa praktyka.