Jak zmniejszyć objętość śmieci? Kompaktor do styropianu – Runi

Żyjemy w czasach, w których produkcja odpadów przez człowieka osiągnęła niewyobrażalne rozmiary. Coraz częściej i głośniej mówi się o konieczności ograniczenia ich. W tym celu wykorzystywany jest między innymi proces recyklingu, czyli segregacji odpadów na te, które można ponownie wykorzystać – papier, plastik, metal czy szkło oraz przetworzenie ich. Pozostałe śmieci muszą być jednak w jakiś sposób zutylizowane, głównie

Kompaktory – kompaktor do styropianu – Runi

Kompaktor to maszyna, której przeznaczeniem jest rozgniatanie, rozdrabnianie i zagęszczanie podłoża wysypisk. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów na to, aby zmniejszyć objętość śmieci, jako że likwidowana jest niepotrzebna przestrzeń między nimi. Kompaktory likwidują też codzienną konieczność pokrywania śmieci warstwą przesypową oraz ograniczają ilość wytwarzanych przez odpady gazów biologicznych. Podstawowym parametrem każdego kompaktora jest nacisk na podłoże, realizowany przy pomocy stalowych walców. Istnieją różne rodzaje maszyn zagęszczających, np. kompaktor do styropianu. Jedną ze znanych i solidnych firm produkujących kompaktory jest Runi