Jak powstaje gaz wysypiskowy?

Fermentacja metanowa jest procesem anaerobowym. Oznacza to, że biorą w niej udział bakterie wymagające środowiska beztlenowego. W warunkach pozbawionych tlenu zachodzą procesy gnilne, których efektem jest wydzielenie metanu, dwutlenku węgla oraz innych związków chemicznych. Reakcja zachodzi z uwolnieniem dużej porcji energii cieplnej. Wyróżniamy dwie metody otrzymywania ekologicznego gazu. W środowisku naturalnym bardzo często powstaje on w sposób samorzutny. Na bagnach czy wysypiskach śmieci panują idealne warunki.

Mikroby przekształcają w ciepło resztki martwych organizmów. Człowiek od lat stara się opracować technologię, która umożliwiłaby pozyskiwanie i oczyszczenie naturalnego biogazu. Znacznie łatwiej go otrzymać w sztucznych, kontrolowanych warunkach. Zajmują się tym wyspecjalizowane zakłady, nazywane biogazowniami. Produkuje się w nich gaz wysypiskowy z różnego rodzaju biomasy. W procesach fermentacyjnych wykorzystuje się przede wszystkim odpady pochodzenia roślinnego, a także osady ściekowe. Dlatego biogazownie powstają przy oczyszczalniach i wysypiskach śmieci. Coraz częściej stanowią element krajobrazu rolniczego.