Jak powinno się poddawać recyklingowi akumulatory?

Recykling baterii i akumulatorów jest z punktu widzenia ekologii i gospodarki koniecznością, jednak nadal utylizacja akumulatorów to nie lada wyzwanie. Chociaż odpady akumulatorowe są w Polsce i Europie od mniej więcej dekady utylizowane w sposób coraz bardziej efektywny i przyjazny środowisku, odzysk surowców i zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych, które skrywają w sobie zużyte akumulatory i baterie wymaga nieustannego doskonalenia. W ostatnim czasie m.in. w związku z rosnącą popularnością samochodów elektrycznych podejmuje się też coraz więcej inicjatyw, które wspierają skuteczny recykling akumulatorów litowo-jonowych. Jak powinien wyglądać recykling akumulatorów i jakie wyzwania w tej dziedzinie stawia przed nami przyszłość?

 

Recykling akumulatorów samochodowych – dlaczego jest tak ważny?

Utylizacja akumulatorów i baterii jest szczególnie istotna ze względu na ochronę środowiska naturalnego. Zużyte akumulatory, baterie i elektroodpady to rezerwuary różnorodnych substancji określanych jako odpady niebezpieczne, które są zdolne wywołać dramatyczne w skutkach skażenie wód i gleb oraz poważnie zagrozić bezpieczeństwu ludzi i zwierząt. Jednocześnie te same odpady niebezpieczne tworzące ogniwa akumulatorowe są cennymi surowcami i ich odzysk w celu ponownego wykorzystania do produkcji nowych dóbr, np. nowych akumulatorów jest niezbędny, zwłaszcza że metale takie jak lit, nikiel czy kobalt już stały się deficytowym towarem na całym świecie. Ponadto, wszystkie prognozy wskazują na to, że rozwój technologiczny przyczyni się do wzrostu produkcji różnych typów elektrochemicznych źródeł prądu, a to oznacza, że recykling akumulatorów może wkrótce stać się jedyną opłacalną metodą pozyskiwania wielu trudnodostępnych surowców potrzebnych do ich wytworzenia.

 

Jak się utylizuje akumulatory i baterie?

Zużyte akumulatory i baterie, które trafią tam, gdzie powinny, a więc do specjalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów i organizacji odzysku poddawane są recyklingowi w wyspecjalizowanych instalacjach. Recykling baterii i odpadów akumulatorowych prowadzony jest przy wykorzystaniu różnych metod przetwarzania, wśród których dominującą rolę odgrywają metody mechaniczne, hydrometalurgiczne i najpowszechniej stosowane w Polsce – metody termiczne. Ich celem jest odzyskanie z ogniw akumulatorowych możliwie dużej ilości materiałów, które można powtórnie wykorzystać. Z akumulatorów pozyskuje się obecnie przede wszystkim ołów, żelazo, miedź, mangan, cynk, tworzywa sztuczne czy nawet papier. Dla naszej przyszłości jednak największe znaczenie ma bezpieczny dla środowiska recykling ogniw akumulatorowych pozwalający na przywrócenie do obiegu surowców takich jak kobalt, nikiel czy lit.

 

Co zrobić, by recykling akumulatorów i baterii był sprawniejszy i bardziej efektywny?

Recykling baterii i akumulatorów wymaga udoskonalenia procesów zbiórki odpadów. O ile w Polsce możemy pochwalić się dość wysokim poziomem recyklingu akumulatorów samochodowych, o tyle nadal problemem pozostają np. baterie gromadzone w prywatnych domach lub porzucane w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Naszym priorytetem powinny stać się również badania i inicjatywy, które pozwolą odzyskać z akumulatorów więcej surowców o wysokim poziomie czystości. Takie pionierskie inwestycje są już realizowane w Europie przez światowego lidera w branży recyklingu i gospodarki odpadami, firmę Stena Recycling, która od 20 lat działa z sukcesami również w naszym kraju. Stena Recycling właśnie rozpoczyna budowę nowatorskiej instalacji w Halmstad, dzięki której będzie można odzyskać nawet 95% surowców z poddawanych recyklingowi akumulatorów litowo-jonowych.