Jak oddać olej przepracowany do skupu?

Olej przepracowany to odpad stanowiący zagrożenie dla środowiska. Jako że zaliczamy go do grupy odpadów niebezpiecznych, nie wolno pozbywać się go poprzez wylanie do studzienki kanalizacyjnej czy pozostawienie na śmietniku. Po samodzielnej wymianie oleju w samochodzie pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób pozbyć się go w sposób zgodny z prawem. Na rynku funkcjonują firmy oferujące skup odpadów lejowych. Na jakich zasadach można oddać olej oraz czy da się na nim zarobić?

Skup oleju jest, jak wskazuje sama nazwa, jest firmą przyjmującą zużyty olej. Odpady olejowe mają swoja wartość rynkową ze względu na fakt, że podlegają regeneracji i najczęściej nadają się do dalszego wykorzystania w różnej formie. Oczyszczony i poddany rafinacji olej przepracowany służy między innymi do produkcji biopaliw. Jest odsprzedawany na rynki zagraniczne lub do krajowych przedsiębiorstw zajmujących się wykorzystaniem odpadów olejowych. Aby pozbyć się oleju silnikowego po wymianie, możemy przywieźć go właśnie do punktu, w którym odbywa się skup.

Skup oleju przepracowanego – czy to się opłaca?

W przypadku niewielkich ilość przepracowanego oleju nie należy spodziewać się, że zarobimy na jego sprzedaży. Za stary olej z jednej wymiany nie otrzymamy dużej sumy. Cena litra zużytego oleju to zaledwie kilkadziesiąt groszy. W tym wypadku podstawowym zyskiem jest możliwość pozbycia się kłopotliwego odpadu szkodliwego dla środowiska. Należy pamiętać, ze za jego niewłaściwe pozbycie się zagrażają kary finansowe.

Skup oleju przepracowanego przyjmuje również odpady od osób zawodowo zajmujących się wymianą oleju, czyli od właścicieli warsztatów samochodowych. Wówczas główną korzyścią dla klient skupu jest możliwość zorganizowania odbioru odpadów. Firmy oferujące skup regularnie odbierają zapełnione specjalne zbiorniki i na ich miejsce podstawiają puste, przystosowane do składowania zużytego oleju.

W jaki sposób zorganizować odbiór zużytego oleju?

Aby zorganizować odbiór zużytego oleju, należy na wstępie odpisać umowę z firmą prowadzącą skup. Przedsiębiorca będący właścicielem odpadu otrzymuje wówczas specjalne zbiorniki do składowania oleju. Po ustaleniu terminu firma oferująca odbiór przyjeżdża w wyznaczone miejsce specjalnym samochodem. Zabezpieczone zbiorniki są transportowane do miejsca utylizacji w sposób zgodny z przepisami prawa.

Odbiory olejów są sankcjonowane w rejestrze BDO – istotnym jest, aby pamiętać o odpowiedniej rejestracji firmy w urzędzie marszałkowskim, aby cały proces był legalny z obowiązującymi normami prawnymy.