Gaz wysypiskowy w Polsce

Polska gospodarka w dużej mierze opiera się na produkcji rolnej. Pola uprawne zajmują znaczną część powierzchni naszego kraju. W związku z intensywnym przetwarzaniem materiału roślinnego i zwierzęcego, gospodarstwa produkują tony odpadów. Część z nich musi zostać zniszczona. Jednak zdecydowana większość stanowi biomasę, nadającą się do powtórnego zastosowania. Resztki materiału biologicznego coraz częściej wykorzystuje się do otrzymywania biogazu. Ekologiczne metody pozyskiwania energii to bardzo popularny trend w naszym kraju. Atutem biogazu jest jego odnawialność oraz stosunkowo niska cena.

Kilka ton biomasy kosztuje o wiele mniej od węgla kamiennego czy innego rodzaju paliwa. Gaz wysypiskowy charakteryzuje się bardzo szerokim zastosowaniem. Nadaje się zarówno do produkcji energii cieplnej, jak i elektrycznej czy do napędu pojazdów silnikowych. Jest to kolejny argument przemawiający za zwiększeniem produkcji metanu. Polskie biogazownie wybudowano przy oczyszczalniach ścieków, a także niedaleko wysypisk śmieci. Coraz więcej zakładów powstaje w okolicach dużych, prężnie działających gospodarstw rolnych. Zamiast marnować odpady organiczne, są one wykorzystywane jako biomasa do produkcji gazu.