Etapy fermentacji metanowej

Oczyszczalnie ścieków i wysypiska to zakłady, w których powstaje bardzo dużo zbędnej biomasy. W sprzyjających warunkach resztki materiałów organicznych ulegają fermentacji. W wyniku tego procesu powstaje biogaz, czyli bardzo cenne źródło energii. Naukowcy opracowali metodę sztucznego pozyskiwania metanu. Dlatego coraz częściej tuż obok zakładów komunalnych powstają nowoczesne biogazownie. Ich najważniejszym elementem są komory fermentacyjne, w których otrzymuje się gaz wysypiskowy. Przeciętna komora przypomina zbiornik, w którym panują warunki beztlenowe. Za pomocą specjalnych podajników wpływa do niej osuszona, sprasowana biomasa. W materiale biologicznym znajdują się bakterie anaerobowe.

W temperaturze około trzydziestu ośmiu stopni mikroorganizmy zaczynają prowadzić fermentację. Sprowadza się ona do procesów gnilnych, które powodują rozkład tkanek do prostych substancji. Aby uzyskać gotowe paliwo, proces fermentacji metanowej musi potrwać co najmniej dwadzieścia dni. Po tym czasie z komory uwalniany jest biogaz. Ponieważ przy rozkładzie białek powstaje siarkowodór, biogaz wymaga odsiarczenia. Zwykle oczyszcza się go metodą katalityczną.