Czym są paliwa alternatywne?

Problem malejących zasobów naturalnych doskwiera człowiekowi coraz bardziej. Regiony, które jeszcze kilka lat temu słynęły z pokładów węgla, dzisiaj likwidują kopalnie. Węgiel, ropa naftowa oraz torf stanowią podstawę współczesnej branży energetycznej. Bez tych substancji naszą cywilizację czeka poważny kryzys. Aby zapobiec mrocznemu scenariuszowi, naukowcy rozpoczęli prace nad alternatywnymi źródłami energii. Jednym z najbardziej obiecujących pomysłów jest biogaz. W wyniku fermentacji biomasy powstaje mieszanka gazów o składzie bardzo podobnym do metanu.

Ciekawą metodą jest również przekształcanie odpadów komunalnych w materiał opałowy. W procesie technologicznym odpady są segregowane i drobno mielone. Tak przygotowaną masę należy wielokrotnie odsączyć i sprasować. Następnie płaskie, utwardzone płyty są cięte na drobne kawałki. W efekcie otrzymujemy materiał przypominający granulki. Oczywiście tego typu opał nie dostarczy nam tyle energii, co węgiel. Jednak ze względu na ogromną produkcję śmieci przez mieszkańców miast, surowca nie powinno zabraknąć.