Co z tymi śmieciami? Wipa – prasy ślimakowe

Racjonalne gospodarowanie odpadami jest niezwykle ważne. Po pierwsze część z nich zatruwa środowisko, ingeruje w naturalne procesy, jakie się w nim odbywają, niszczy florę i faunę. Plastik potrafi rozkładać się nawet 1000lat, jeśli więc nie opamiętamy się teraz nasi potomkowie będą tonąć w śmieciach. Część odpadów zarówno domowych, jak i przemysłowych da się ponownie wykorzystać. W przypadku pozostałości procesu produkcyjnego powstać mogą albo odpady, albo produkty uboczne, które można wykorzystać w innym celu. Jeśli chodzi o śmieci generowane przez gospodarstwa domowe, część z nich może ulec procesowi recyklingu, czyli przetworzenia i ponownego wykorzystanie. W tym celu niezbędna jest segregacja takich odpadów jak papier, plastik, szkło i metal. Niektóre rzeczy, które straciły swoje pierwotne zastosowanie można też użyć w innym celu, nadać im nowego życia. Co z pozostałymi odpadami?

Co poza recyklingiem? Wipa – prasy ślimakowe

Śmieci, które nie mogą ulec procesowi ponownego wykorzystania muszą być odpowiednio składowane na specjalnie w tym celu powstałych wysypiskach odpadów. Powinny też być odpowiednio przetworzone, aby zajmować jak najmniej miejsca. W tym celu stosuje się maszyny takie jak prasy ślimakowe, kompresory czy młynki. Produkują je firmy takie jak Wipa, Runi czy Tria.