Co warto wiedzieć o paliwach?

Substancje dostarczające energii w wyniku spalania nazywamy paliwami. Są one niezbędne w większości gałęziach przemysłu. Trudno wyobrazić sobie rozwój współczesnej cywilizacji bez branży energetycznej, motoryzacyjnej czy koksowniczej. Prąd elektryczny i ciepło gwarantują nam komfort życia codziennego. Oczywiście paliwo paliwu nierówne… Najważniejszą cechą każdego źródła energii jest ciepło spalania. Im wyższa wartość tej jednostki, tym więcej ciepła uzyskamy w procesie utleniania.

Bardzo dobrymi paliwami są wszelkiego rodzaju kopaliny pochodzenia naturalnego. Węgiel kamienny stanowi podstawę polskiej energetyki. Niestety jego pokłady są bardzo ograniczone, a spalanie przyczynia się do wzrostu stężenia szkodliwych gazów w atmosferze. Nieco gorszymi źródłami energii jest węgiel brunatny oraz antracyt. Ważnym paliwem jest ropa naftowa, a także jej frakcje otrzymywane w rafineriach. Destylaty powstałe w wyniku ogrzewania ropy zaliczają się do paliw sztucznych. Oleje napędowe, smoły i benzyna znalazły szerokie zastosowanie w motoryzacji.