Budowa wytłaczarki. Istota segregacji odpadów

Ludzie produkują ogromne ilości śmieci, dlatego niezbędne jest odpowiednie gospodarowanie odpadami. Niektóre z nich nie nadają się do ponownego wykorzystania, dlatego powinny być składowane w odpowiednio w tym celu przygotowanych wysypiskach, wcześniej jednak odpowiednio przygotowane, przede wszystkim rozdrobnione, przez co będą zajmować jak najmniej miejsca i zmniejszy się ilość wytwarzanych przez nie gazów biologicznych. Materiały takie jak plastik, szkoło czy papier mogą natomiast zostać ponownie wykorzystane, jeśli wcześniej zostaną odpowiednio posegregowane i poddane procesowi recyklingu.

Budowa wytłaczarki

Jednym z podstawowych urządzeń stosowanych w recyklingu jest wytłaczarka. Każda wytłaczarka składa się z elementów takich jak cylinder, ślimak, silnik elektryczny o zmiennej prędkości obrotowej oraz reduktor napędowy. Najważniejszym elementem wytłaczarki jest ślimak. Jego średnica i skok różni się w zależności od tego, jakie materiały mają być w niej przetwarzane. Jego kształt ma też kluczowe znaczenie dla wydajności procesu produkcji oraz jakość produktu, który w jej wyniku otrzymamy.