Biogaz w służbie ekologii i gospodarki

Czy można pozyskiwać energię w sposób nie zagrażający środowisku? W Polsce głównym źródłem energii cieplnej oraz elektrycznej jest spalanie węgla kamiennego. W wyniku tego procesu do atmosfery uwalniane są szkodliwe gazy. Podobnie wygląda sytuacja w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowym minusem elektrowni węglowych jest zbyt intensywne zużywanie zasobów. W takim tempie pokłady węgla wkrótce ulegną wyczerpaniu. Człowiek opracował wiele technologii, które umożliwiają korzystanie z zasobów odnawialnych.

Niestety ilość energii wyprodukowanej w elektrowniach wodnych czy wiatrowych jest bardzo mała. Od kilku lat sektor energetyczny bacznie obserwuje prace nad produkcją biogazu. Rozwój metod pozyskiwania metanu uczynił ten materiał bardzo atrakcyjnym. Biogaz jest łatwy, szybki i niedrogi w otrzymywaniu. Jego zaletą jest dostarczanie bardzo dużych ilości ciepła, które można przekształcić w inny rodzaj energii. Biomasa, z której powstaje gaz wysypiskowy, jest zasobem odnawialnym i ekologicznym. W czasie fermentacji i spalania biogazu nie powstają odpady, które mogłyby zagrozić środowisku.